logo-mostpovjerenja


„Most povjerenja“ je humanitarna organizacija registrovana u Bosni i Hercegovini prema rješenju Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine broj: 08-07-1-68/07 od 22. 06. 2007.

„Most povjerenja“ u saradnji sa humanitarnim organizacijama iz Kuvajta, Bahraina i Južne Afrike finansira i stipendira djecu bez oca ili oba roditelja, kako slijedi:

 • „Ihja turas al-islami“ iz Kuvajta stipendira 6600 jetima;
 • „Bejt Zakat“ iz Kuvajta finansira 1700 jetima;
 • svjetska humanitarna organizacija „Islamic Relief“ iz Kuvajta finansira 55 jetima;
 • „Islamsko odgajanje“ iz Bahraina finansira 150 jetima;
 • organizacija „Polumjesec nade“ iz Južne Afrike finansira 70 jetima.

Ove organizacije počele su sa radom 1993. godine, te su pružale i pružaju pomoć svakom kome je potrebna, a realizirale su mnogo projekata od velike koristi za Bosnu i Hercegovinu, među kojima su najvažniji:

 • u toku rata u opkoljenom Sarajevu, a u saradnji sa drugim humanitarnim organizacijama i GRAS-om, pokrenuli smo autobuse za prevoz građana Sarajeva;
 • u saradnji sa drugim humanitarnim organizacijama pružali smo finansijsku pomoć kadrovima KCUS-a;
 • podijeljene su desetine tona lijekova i medicinskih potrebština bolnicama širom Bosne i Hercegovine;
 • u saradnji sa Ministarstvom zdravstva FBiH podijeljeno je 10 ambulantnih kola širom Bosne i Hercegovine;
 • sagrađeno i sanirano je više od 60 džamija širom Bosne i Hercegovine;
 • sanirano je više od 100 kuća koje su uništene tokom rata;
 • sagrađeno je više od pet islamskih centara i jedna medresa;
 • sagrađen je jedan tržni centar u sklopu medrese u Tuzli – kao vakuf;
 • u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH finansiran je projekat povratka u vrijednosi od 200.000,000 KM;
 • podijeljeno je više od 60 krava tokom 2008. i 2009. godine kao pomoć povratnicima.