Nova podjela KRAJINA

ihjaaaaaatt

Most Povjerenja, organizuje novu podjelu organizacije Ihja Turas Al Islami u Krajini...
.

23. četvrtak

Kotor Varoš 10h

Prijedor 13h

Sanski Most 15h

24. petak

Ključ 10h

Bosanska Krupa 14h

25. subota

Bihać 10h

Bužim 13h

26. nedjelja

Cazin 10h

Velika Kladuša 13h

Konačni termin isplate pomoći za jetime Ihja Turas Al-Islamija

Ihja Turas Al-Islami

Konačni termin isplate pomoći za jetime na području Sarajeva, Visokog, Breze, Vareša, Konjica i Mostara će se održati u
 
ČETVRTAK 29. DECEMBRA U 11h ...
 
Održat će se u Sarajevu u prostorijama udruženja na adresi Mula Mustafe Bešeskije 28.
 
ihjaaaaaatt