Podjela novčane pomoći - BEJT AL ZAKAT

bejtul-zekat

Podjela novčane pomoći za jetime Organizacije BEJT AL-ZAKAT sa područija Sarajeva, izvršit će se prema sljedećem terminima:

1. 29. 10. 2018. god. - Ponedjeljak     
2. 30. 10. 2018. god. - Utorak    
3. 31. 10. 2018. god. - Srijeda    
4. 01. 11. 2018. god. - Četvertak
5. 02. 11. 2018. god. - Petak
6. 03. 11. 2018. god. - Subota


Mjesto podjele je u ul. Mula Mustafe Bašeskije br. 28. u Sarajevu u vremenu od 09,00 do 14,00 časova.

Staratelji su obavezni ponijeti sa sobom veliku sliku jetima kao i popuniti odgovarajuće obrasce.
Ponijeti sa sobom potvrdu iz škole da je redovan učenik.

Podjela novčane pomoći - BEJT AL ZAKAT

bejtul-zekat

Podjela novčane pomoći za jetime Organizacije BEJT AL ZAKAT sa područija Sarajevo, Breza, Vareš i Visoko izvršiće se u petak (18.5.2018.god.), subota (19.5. 2018.god.), ponedjeljak (21.5. 2018.god.), utorak (22.5. 2018.god.) i srijedu (23.5. 2018.god.)

Mjesto podjele je u ul. Mula Mustafe Bašeskije br.28. u Sarajevu u vremenu od 10,00 do 14,00 časova.

Direktor
Othman Al-Haidar