bejtul-zekat
O B A V J E S T

         Podjela novčane pomoći za jetime organizacije BEJT AL-ZAKAT sa područja Sarajeva, Breza, Vareš i Visoko izvršit će se od 19. 6. 2017 do 23. 6. 2017. godine u vremenu od 10h do 14h.

Mjesto podjele je u ul. Mula Mustafe Bašeskije 28. u Sarajevu u uredu Organizacije.

NAPOMENA:

Jedna velika slika jetima (cijela figura)

Direktor
Othman Al-Haidar