Nova podjela organizacije Ihja Turas Al-Islami za Sarajevo, Brezu, Vareš.....
Termini:

SARAJEVO, Vareš i Breza
6. MART ponedjeljak 2017 od 10h do 14h
7. MART utorak 2017 od 10h do 14h
8. MART srijeda 2017 od 10h do 14h
9. MART četvrtak 2017 od 10h do 14h
11. MART subota 2017 od 10h do 14h
....
14. MART utorak 2017 od 10h do 14h
15. MART srijeda 2017 od 10h do 14h
16. MART četvrtak 2017 od 10h do 14h
18. MART subota 2017 od 13h do 16h
....
27. MART ponedjeljak 2017 od 10h do 14h

Jetimi se moraju slikati, moraju donijeti kopiju svoga računa....
Jetimi iz Vareša i Breze dolaze u Sarajevo!

 

ihjaaaaaatt