ihjaaaaaatt

Most Povjerenja, organizuje novu podjelu organizacije Ihja Turas Al Islami u Krajini...
.

23. četvrtak

Kotor Varoš 10h

Prijedor 13h

Sanski Most 15h

24. petak

Ključ 10h

Bosanska Krupa 14h

25. subota

Bihać 10h

Bužim 13h

26. nedjelja

Cazin 10h

Velika Kladuša 13h