Ihja Turas Al-Islami

Konačni termin isplate pomoći za jetime na području Sarajeva, Visokog, Breze, Vareša, Konjica i Mostara će se održati u
 
ČETVRTAK 29. DECEMBRA U 11h ...
 
Održat će se u Sarajevu u prostorijama udruženja na adresi Mula Mustafe Bešeskije 28.
 
ihjaaaaaatt