ihjaaaaaatt

 

Organizacija Ihja Al-Turas Al-Islami organizuje podjelu novčane pomoći u sljedećim gradovima u sljedećim terminima:

Zenica, subota - 26. novembra u 10h.

Travnik, nedjelja - 27. novembar u 10h

Bugojno, Gornji Vakuf i Jajce, nedjelja - 27. novembar u 13h

 

Napomena: djeca nisu potrebna