bejtul-zekatPODJELA NOČANE POMOĆI JETIMIMA BEJTUL-ZEKATA U SLJEDEĆIM GRADOVIMA, SLJEDEĆIH TERMINA:

- VISOKO, 13. 7. 2016 U 10h

- BILALOVAC, 13. 7. 2016 U 14:30h

- GORAŽDE, 15. 7. 2016 U 10h

- MOSTAR, 16. 7. 2016 U 10:30h

- KONJIC 16. 7. 2016 U 14:30h