Korisni tekstovi

2- 250 pitanja i odgovora o životopisu Muhammeda, alejhis-selam

 

 

2

 1. Koja je žena prva zadojila Allahovog Poslanika, a.s., nakon njegove majke amine?

Prva žena koja je zadojila Allahovog Poslanika, a.s., je bila Suvejba, Ebu Lehebova robinja.

 1. Ko je Allahovom Poslaniku, a.s., nadjeo ime Muhammed?

To ime mu je nadjeo njegov djed Abdu-l-Muttalib.

 1. Ko je bila dojilja Allahovog Poslanika?

Dojilja Allahovog Poslanika, a.s., bila je Halima, iz plemena Benu Sad.

 1. Koliko je godina Allahov Poslanik, a.s., proveo kod Halime es-Sadije?

Allahov Poslanik, a.s., je proveo 5 godina kod Halime es-Sadije.

 1. Koji čudni događaji su se desili Allahovom Poslaniku, a.s., dok je bio u plemenu Benu                                   Sad?

Otvaranje prsa i izbacivanje šejtanskog djela iz srca Allahovog Poslanika, a.s. Ovo je Allahovim emrom učinio melek Džibril.

 1. Koliko je Allahov Poslanik, a.s., imao godina kada mu je preselila majka Amina i gdje je preselila?

Allahov Poslanik, a.s., je imao 6 godina, a majka mu je preselila u naselju el- Ebwa između Mekke i Medine.

Izvor: 250 pitanja i odgovora o životopisu Allahovog Poslanika, Muhammeda, a.s.

Posebnosti Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem

 

1

Pojam posebnosti podrazumijeva sve posebne odlike, svojstva i vrline kojima se neko odlikuje nad ostalim ljudima. Prema tome, ovdje se misli na ono čime je Allah Uzvišeni odlikovao svog najodabranijeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Usporedba vrlina i posebnosti ranijih Allahovih, dželle še'nuhu, poslanika sa posebnostima Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

Da bi posebnosti Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, bile jasnije i upečatljivije prvo ćemo spomenuti posebnosti pojedinih ranijih Allahovih, dželle še'nuhu, poslanika, alejhimus-selam.

Učenjaci kažu da nijednom od ranijih poslanika, alejhimus-selam, nije data neka vrlina i posebnost, a da Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, nije dato nešto poput toga ili čak bolje od toga.

Prije nabrajanja i usporedbe ovih posebnosti , treba napomenuti da Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, pominjući svoje posebnosti, nije time želio sebe uzdizati nad ranijim poslanicima, nego je time želio izraziti svoju zahvalnost na blagodatima kojima ga je Allah Uzvišeni obdario. Mi vjerujemo u sve ranije poslanike, poštujemo ih i cijenimo. O njima nam Kur 'an Časni govori na dosta mjesta i takođe vjerujemo da su ranije nebeske knjige, koje su nekima od njih poslane, dokinute i derogirane posljednjom nebeskom knjigom, Kur'anom, čiji vjerozakon ostje važeći sve do Sudnjeg dana. Adema, alejhis-selam, je stvorio Allah Uzvišeni, te naredio melekima da mu učine sedždu (iz poštovanja), podučio ga i menima svih stvari, a za Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, Allah Uzvišeni kaže:

"Zaista Allah obasipa milošću Vjerovjesnika (Muhammeda), a Njegovi meleki mole za oprost. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i donosite salavat na njega."( El-Ahzab, 56)

Izvor: Posebnosti Muhammeda s.a.v.s i njegovog ummeta“

Nastavit će se....

Učtivost u ophođenju sa Uzvišenim Allahom

 
 
3
 
Učtivost u ophođenju sa Uzvišenim Allahom
 
 
Iskreno  obavljanje ibadeta samo radi Allaha i čišćenje ibadeta od primjesa širka i licemjerstva je prvi zahtjev učtivosti u ophođenju sa Uzvišenim Allahom. Rekao je Uzvišeni: "A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovjedaju." (Al-Bejjine 5.)
Ustrajnost u činjenju dobrih djela rađa poniznost i skrušenost pred Uzvišenim Allahom, naročito u namazu. Rekao je Uzvišeni: 
"Namaz, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno" (El-Ankebut 45)
Kada se srce vjernika ispuni osjećanjem strahopoštovanja pri stajanju pred Uzvišenim Allahom biva ponizno, i to se ispolji na njegovom tijelu, u svim njegovim djelima i u svakoj situaciji. Allahove blagodati su bezbrojne, i na svakoj blagodati se treba zahvaljivati. Zahvalnost na blagodatima se ispoljava upotrebljavanjem tih blagodati u pokornosti Allahu i u ugodnim i lijepim stvarima. Jezik je blagodat, a primjer zahvaljivanja na blagodati jezika je da se stalno zahvaljuje Allahu govoreći Elhamdulillahi. Dijete je blagodat, a zahvalnost na toj blagodati se ispoljava odgajanjem djeteta u islamu, takođe, u poslušnosti roditeljima, u učenju napamet časnog Kur'ana, itd. Mnogo je blagodati koje su date čovjeku a na koje treba uzvaraćati sa zahvalnošću. Kaže Uzvišeni: 
"Ako vi budete brojali Allahove blagodati, nećete ih nabrojati." (En-Nahl 18)
Uz to, vjernik je izložen  nedaćama u kojima ne može ništa osim da bude strpljiv i zadovoljan sa Allahovom odredbom i da se nada nagradi od Uzvišenog Allaha. Kaže Poslanik s.a.v.s.:
"Čudan li je primjer vjernika! U svakoj situaciji on dobija, a takvo stanje nije ni s kim drugim nego samo sa vjernikom: ako ga zadesi kakva radost, on zahvaljuje Allahu pa mu bude dobro, a ako, ga, pak, pogodi kakvo zlo i šteta, on se strpi, pa mu opet bude dobro."
Kada vjernik slijedi ove adabe učtivosti u ophođenju sa Uzvišenim Allahom poprimi osobinu stida od Allaha, postane od Allahovih robova koji ostavljaju ono što im je On zabranio i izvršavaju ono što im je On naredio. Ovo značenje je pojasnio Poslanik s.a.v.s. u hadisu kojeg prenosi Abdullah ibn Mes'ud radijallahu anhu, u kojem kaže da je Poslanik s.a.v.s. rekao: "Stidite se Uzvišenog Allaha istinskim stidom." Rekoše ashabi: "Allahov Poslaniče, mi se, hvala Allahu, stidimo." Pa im reče: "Nije to istinski stid, nego istinski stid je da čuvaš glavu (da je ne upotrebljavaš u neposlušnosti Allahu) i ono što se nalazi na njoj (da čuvaš jezik, oči i uši od onog što je zabranjeno), i da čuvaš stomak (od jedenja harama) i onog što je spojeno sa njim (da ne upotrebljavaš polni organ, ruke, noge i srce u griješenju), i neka ti je na umu smrt i raspadanje u kaburu, a onaj ko želi ahiret ostaviće dunjalučki sjaj. Pa ko ovako radi, taj se stidi Uzvišenog Allaha istinskim stidom."
Vjernik  kada počini neki grijeh požuri da učini tevbu (pokajanje), želeći oprost, strahujući od kazne i ne gubeći nadu u Allahovu milost, a Allahova milost sve obuhvata. Rekao je Uzvišeni: "Reci: O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost. Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.“ (Ez-Zumer 53)
 
Izvor: Ahlak muslimana -   Ponašanje i moral svakog muslimana     (Grupa autora)
 

1- 250 pitanja i odgovora o životopisu Muhammeda, alejhis-selam

 

 

 

2

 1. Kako su se zvali roditelji Poslanika, s.a.v.s?

Otac mu se zvao Abdullah sin Abdu-l-Mutalliba, majka Amina kći Vehbova.

 1. Koliko je Allahov Poslanik, a.s., imao godina kada mu je otac preselio na Ahiret i gdje je preselio?

Allahov Poslanik, a.s., je bio u utrobi svoje majke Amine, koja je bila u drugom mjesecu trudnoće, kada mu je otac preselio. Otac mu je preselio u Medini, gradu Allahovog Poslanika, a.s.

 1. Koje je godine rođen Allahov Poslanik, s.a.v.s?

Allahov Poslanik, a.s., je rođen 570. godine po Isau, a.s.

 1. Kako se zove godina u kojoj je rođen Allahov Poslanik, s.a.v.s?

Godina u kojoj je rođen Allahov Poslanik, s.a.v.s., se zove „slonova godina.“

 1. Koju čudnu stvar je vidjela Amina u snu prije rođenja Allahovog Poslanika, s.a.v.s?

Vidjela je svjetlost koja izlazi iz nje i koja obasjava dvorce Šama.

 1. Kako se zove žena koja je nadzirala rođenje Allahovog Poslanika, a.s., (babica)?

Babica koja je nadzirala rođenje Allahovog Poslanika, a.s., je Eš-Šifa, majka Abdu-r-Rahmana ibn Avfa, poznatog ashaba.

Izvor: 250 pitanja i odgovora o životopisu Allahovog Poslanika, Muhammeda, a.s.

Autor: Nesiba Mahmud Talib