2

  1. Koja je žena prva zadojila Allahovog Poslanika, a.s., nakon njegove majke amine?

Prva žena koja je zadojila Allahovog Poslanika, a.s., je bila Suvejba, Ebu Lehebova robinja.

  1. Ko je Allahovom Poslaniku, a.s., nadjeo ime Muhammed?

To ime mu je nadjeo njegov djed Abdu-l-Muttalib.

  1. Ko je bila dojilja Allahovog Poslanika?

Dojilja Allahovog Poslanika, a.s., bila je Halima, iz plemena Benu Sad.

  1. Koliko je godina Allahov Poslanik, a.s., proveo kod Halime es-Sadije?

Allahov Poslanik, a.s., je proveo 5 godina kod Halime es-Sadije.

  1. Koji čudni događaji su se desili Allahovom Poslaniku, a.s., dok je bio u plemenu Benu                                   Sad?

Otvaranje prsa i izbacivanje šejtanskog djela iz srca Allahovog Poslanika, a.s. Ovo je Allahovim emrom učinio melek Džibril.

  1. Koliko je Allahov Poslanik, a.s., imao godina kada mu je preselila majka Amina i gdje je preselila?

Allahov Poslanik, a.s., je imao 6 godina, a majka mu je preselila u naselju el- Ebwa između Mekke i Medine.

Izvor: 250 pitanja i odgovora o životopisu Allahovog Poslanika, Muhammeda, a.s.