1

Pojam posebnosti podrazumijeva sve posebne odlike, svojstva i vrline kojima se neko odlikuje nad ostalim ljudima. Prema tome, ovdje se misli na ono čime je Allah Uzvišeni odlikovao svog najodabranijeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Usporedba vrlina i posebnosti ranijih Allahovih, dželle še'nuhu, poslanika sa posebnostima Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

Da bi posebnosti Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, bile jasnije i upečatljivije prvo ćemo spomenuti posebnosti pojedinih ranijih Allahovih, dželle še'nuhu, poslanika, alejhimus-selam.

Učenjaci kažu da nijednom od ranijih poslanika, alejhimus-selam, nije data neka vrlina i posebnost, a da Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, nije dato nešto poput toga ili čak bolje od toga.

Prije nabrajanja i usporedbe ovih posebnosti , treba napomenuti da Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, pominjući svoje posebnosti, nije time želio sebe uzdizati nad ranijim poslanicima, nego je time želio izraziti svoju zahvalnost na blagodatima kojima ga je Allah Uzvišeni obdario. Mi vjerujemo u sve ranije poslanike, poštujemo ih i cijenimo. O njima nam Kur 'an Časni govori na dosta mjesta i takođe vjerujemo da su ranije nebeske knjige, koje su nekima od njih poslane, dokinute i derogirane posljednjom nebeskom knjigom, Kur'anom, čiji vjerozakon ostje važeći sve do Sudnjeg dana. Adema, alejhis-selam, je stvorio Allah Uzvišeni, te naredio melekima da mu učine sedždu (iz poštovanja), podučio ga i menima svih stvari, a za Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, Allah Uzvišeni kaže:

"Zaista Allah obasipa milošću Vjerovjesnika (Muhammeda), a Njegovi meleki mole za oprost. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i donosite salavat na njega."( El-Ahzab, 56)

Izvor: Posebnosti Muhammeda s.a.v.s i njegovog ummeta“

Nastavit će se....