2

  1. Kako su se zvali roditelji Poslanika, s.a.v.s?

Otac mu se zvao Abdullah sin Abdu-l-Mutalliba, majka Amina kći Vehbova.

  1. Koliko je Allahov Poslanik, a.s., imao godina kada mu je otac preselio na Ahiret i gdje je preselio?

Allahov Poslanik, a.s., je bio u utrobi svoje majke Amine, koja je bila u drugom mjesecu trudnoće, kada mu je otac preselio. Otac mu je preselio u Medini, gradu Allahovog Poslanika, a.s.

  1. Koje je godine rođen Allahov Poslanik, s.a.v.s?

Allahov Poslanik, a.s., je rođen 570. godine po Isau, a.s.

  1. Kako se zove godina u kojoj je rođen Allahov Poslanik, s.a.v.s?

Godina u kojoj je rođen Allahov Poslanik, s.a.v.s., se zove „slonova godina.“

  1. Koju čudnu stvar je vidjela Amina u snu prije rođenja Allahovog Poslanika, s.a.v.s?

Vidjela je svjetlost koja izlazi iz nje i koja obasjava dvorce Šama.

  1. Kako se zove žena koja je nadzirala rođenje Allahovog Poslanika, a.s., (babica)?

Babica koja je nadzirala rođenje Allahovog Poslanika, a.s., je Eš-Šifa, majka Abdu-r-Rahmana ibn Avfa, poznatog ashaba.

Izvor: 250 pitanja i odgovora o životopisu Allahovog Poslanika, Muhammeda, a.s.

Autor: Nesiba Mahmud Talib