Do sad smo pisali o greškama koje svakodnevno čine roditelji u odgoju svoje djece. Ako su ove greške bile sjeme koje su posijali, šta mislite, kakvi će biti plodovi koje će pobrati?

Prvo su svoju djecu napunili i opkolili sadržajima koji garantuju iskvarenje njihovog djeteta, a potom su se prepustili nadanju i očekivanju da njihovo dijete bude primjerno, uzorno, dobro i odlično. Iz svega navedenog lahko možemo zaključiti da kakav god „ zločin“ ili grešku učinimo prema djeci u fazi odgoja, ne treba da žurimo sa našim žalopojkama i kukanjem kada vidimo da čine ružne i odvratne stvari na svoju i našu sramotu kada odrastu. Moramo biti svjesni da smo mi svojim greškama „oblikovali“ i „pripremili“ dijete za nesreću, sramotu i zlo, umjesto da smo to učinili za dobro.

Smijemo li se, uopće, u ovom segmentu odgoja usporediti sa „selefu-salihom“, dobrim prethodnicima, koji su svojim rezultatima odgoja zabilježeni kao najbolja i najplemenitija generacija, čije rezultate nije uspio ponoviti niko poslije njih, i ako su živjeli prije više stotina godina.

Kakvi su samo bili ti ljudi koji su bez svih onih znanja iz pedagogije, psihologije i metodike bili u stanju izgraditi takve ličnosti koje i dan- danas stoje uspravno i nedostižno pred nama? Ako analiziramo stanje i atmosferu u kojoj je živjela ta generacija, te njihove aktivnosti i ponašanja vidjet ćemo da je iza sve i jednog pojedinca te generacije stajao otac i majka koji su bili veličanstvene ličnosti, potpuno izgrađene i stabilne u svim segmentima. Oni su shvatili odgoj svoje djece kao najodgovorniju stvar na ovom svijetu i skladno tome trudili se svim sredstvima da taj odgoj sprovedu u najpotpunijem mogućem obliku sa najuzvišenijim ciljevima.  U sljedećim člancima navešćemo nekoliko primjera časnih majki koje su dale nemjerljiv doprinos u odgoju svoje djece, zahvaljujući kojem su njihova djeca izrasla u fantastične i neponovljive ličnosti.

Priredila:

Fikra Smajlović, na osnovu djela „Opasne greške u odgoju djece“, autora Šejh Muhammed b. Ibrahim El-Hamd.