-          Kada se dogodila Bitka na Tebuku?

Bitka na Tebuku se dogodila u mjesecu redžebu 9. godine po hidžri.

-          Koji je povod Bitke na Tebuku?

Povod Bitke na Tebuku su vijesti koje su stigle do Allahovog Poslanika, a.s., o spremanju Rimljana i njima naklonjenih plemena za napad na muslimane, pa je Allahov Poslanik, a.s., odlučio boriti se s njima u blizini njihove granice i ne dozvoliti im prednjačenje u borbi.

-          Ko je najviše učestvovao u opremanju muslimanske vojske u Bici na Tebuku?

Muslimansku vojsku je najviše opremao Osman ibn Affan, r.a.

-          Šta je rekao Allahov Poslanik, a.s., o tome?

Allahov Poslanik, a.s., je to smatrao dobrim predznakom, pa je rekao: "Nikada Osman neće propasti nakon ovog dana.”

-          Koliki je bio broj muslimanske vojske u Bici na Tebuku, a koliki rimske?

Broj muslimanske vojske je bio trideset hiljada boraca, a broj rimske četrdeset hiljada boraca.

-          Koji nadimak je dobila muslimasnka vojska na Tebuku?

Nadimak koji je dobila muslimanska vojska na Tebuku je “’porodična vojska”.

-          Kako se završila Bitka na Tebuku ?

Kada su čuli Rimljani i njihovi saveznici o napredovanju vojske Allahovog Poslanika, a.s., obuzeo ih je strah i nisu mogli ići u dalju borbu,već su se razbježali ka svojim mjestima, a muslimanska vojska se vratila kao pobjednik.

-          Koja kur’anska sura govori o Bici na Tebuku?

Kur’anska sura koja govori o Bici na Tebuku je sura Tevbe.

-          Koje godine je Allahov Poslanik, a.s., obavio Oprosni hadž?

Allahov Poslanik, a.s., je obavio Oprosni hadž 10. godine po hidžri.

-          Koliki je bio broj muslimana koji su prisustvovali Oprosnom hadžu s Allahovim Poslanikom?

Broj muslimana koji su prisustvovali Oprosnom hadžu je bio 124.000, a po nekima 44.000.

-          Koja je posljednja vojska koju je Allahov Poslanik, a.s., opremio i kada je to bilo?

Posljednja vojska koju je Allahov Poslanik, a.s., opremio je bila vojska Usame ibn Zejda ibn Harisa, r.a.To je bilo 11. godine po hidžri.

Izvor: 250 pitanja i odgovora o životopisu Allahovog Poslanika, Muhammeda, a.s.

Autor: Nesiba Mahmud Talib

Pripremila: Adela Hebibović