Nema sumnje da je i sam život Allahovog     Poslanika s.a.v.s. veličanstvena mu'džiza. Imam Ibn-Tejmijje  potvrđuje ovu činjenicu, pa kaze: "Biografija Allahovog Poslanika s.a.v.s..  njegova svojstva i način ponasanja, njegov govor i djela i njegov Serijat znakovi su njegova poslanstva.“  Ovo su istinske mu'džize Allahovog Poslanika s.a.v.s, a šta bi se tek moglo reći o razumskim i osjetilnim  mu'džizama koje mu je Allah dž.š. darovao.

Definicija mu'džize

Ulema je definisala  mu'džizu kao događaj koji odstupa od uobičajenog načina ili zakona života. Ovi  događaji se  dešavaju  uz  odobrenje   Uzvisenog  Allaha  nekom  od  Njegovih

poslanika, kao dokaz njegova poslanstva i misije. Normalno je da se mu'džiza događa na način  da  prkosi  ljudskoj  moći, a ujedno se dešava na onom polju gdje su ljudi dosegli određeni nivo progresa i razvoja. Mu'džiza je znak poslanstva koji Uzvišeni Allah otkriva preko  svog  poslanika, nakon što ga nevjernici zaniječu.

To se dogada tako što oni uvide da su bespomoćni da učine istu stvar. Ova mu'džiza je svjedočanstvo Uzvišenog Allaha da je poslanik, koji je došao  sa njom, prenio poruku.

Izvor:  Mu'džize Muhameda a.s.,  Haifz  Ibn  Kesir