Kako se zvao ashab koji je bio na čelu vojske nakon pogibije trojice spomenutih vojskovođa koje je imenovao Allahov Poslanik?

Nakon njihove pogibije, na čelu muslimanske vojske je bio Halid ibn Velid, r.a.

Kako se završila Bitka na Mu'ti?

Bitka na Mu'ti je završena povlačenjem muslimanske vojske nakon ogromnih gubitaka Rimljana.

Koje od mudžiza su se desile Allahovom Poslaniku, a.s., u Bici na Mu’ti?

Mudžiza koja se desila Allahovom Poslaniku, a.s., u Bici na Mu’ti je ta što je vidio iz Medine šta se dešava u Bici na Mu’ti, pa bi pri tom obavještavao o tome ashabe, r.a. 

Koji je povod pohoda osvajanja Mekke?

Razlog pohoda na Mekku je taj što su Kurejšije pogazile jedan od paragrafa Hudejbijskog primirja. Naime, pomagali su pleme Benu Bekr u napadu na pleme Hazaa koje je bilo u ugovoru s Allahovim Poslanikom, a.s. 

 Kako su reagirali Kurejšije kada su osjetili kaznu za spletke koje su činili Allahovom Poslaniku, a.s., i šta su rezultati toga?

Kurejšije su osnovali savjetodavni skup na njemu odlučili poslati Ebu Sufjana da obnovi sporazum primirja s Allahovim Poslanikom, a.s. Rezultat toga je neuspjeh Ebu Sufjana da obnovi sporazum primirja.

Koliko je ashaba učestvovalo u osvajanju Mekke?

Broj ashaba koji su učestvovali u osvajanju Mekke je bio 10 000.

Koja su tri mjesta koja je Allahov Poslanik, a.s., učinio sigurnim stanovnicima Mekke?

Allahov Poslanik je tačno precizirao tri mjesta u kojim su stanovnici Mekke sigurni, pa je rekao u hadisu: „Ko uđe u kuću Ebu Sufjana siguran je. Onaj čija su vrata zatvorena je siguran. Ko uđe u Mesdžidul-haram siguran je u njemu.”

Kako je Allahov Poslanik, a.s., podijelio vojsku pri ulasku u Mekku?

Podijelio ih je u tri grupe:

1.            grupa pod vođstvom Halida ibn Velida, r.a., ušla je u Mekku sa južne strane,

2.            grupa pod vođstvom Zubejr ibn Avvama, r.a., je ušla u Mekku sa sjeverne,

3.            grupa pod vođstvom Ebu Ubejde ibn Džeraha, r.a.

Šta je prvo uradio Allahov Poslanik, a.s., kada je ušao u Mekku?

Prvo je ušao u Mesdžidul-haram, a zatim učinio tavaf oko Kabe. Čineći tavaf, obarao je kipove koji su se nalazili oko nje, lukom koji je bio u mubarek ruci, a kipovi su padali jedan za drugim.

 Šta su odgovorili Kurejšije na pitanje Allahovog Poslanika, a.s., kako će postupiti prema njima nakon osvajanja Mekke i šta im je Allahov Poslanik, a.s., tada rekao?

Rekli su mu: “Dobro, plemenit si brat i sin brata plemenitog!”. Allahov Poslanik, a.s., im reče: ‘Idite, svi ste oslobođeni.”

Izvor: 250 pitanja i odgovora o životopisu Allahovog Poslanika, Muhammeda, a.s.

Autor: Nesiba Mahmud Talib

Pripremila: Adela Hebibović