Udruženje "Most povjerenja"

 Šta je uradio Allahov Poslanik, a.s., drugog dana po osvajanju Mekke?

Allahov Poslanik, a.s., se govorom obratio ljudima, zatim uzeo prisegu stanovnika Mekke. Prvo su prisegu dali ljudi, a poslije i žene. Svi su mu dali prisegu na poslušnost i pokornost.

Koliko dana je Allahov Poslanik, a.s., ostao u Mekki nakon njenog osvajanja i šta je u njoj radio?

Allahov Poslanik, a.s., je ostao u Mekki 16 dana, pojašnjavao je načela islama, usmjeravao ljude na Pravi put i naredio lomljenje kipova.

Ko su ashabi koje je Allahov Poslanik, a.s., poslao da sruše najveće kipove Kurejšija?

Allahov Poslanik, a.s., je poslao:

·                    Halid ibn Velida, r.a., da sruši kip El-Uzza,

·                    Amra ibn el-Asa, r.a., da sruši kip Suvaa,

·                    S’ada ibn Zejda el- Ešelija, r.a., da sruše kipa Menata.

Kada je osvojena Mekka?

Mekka je osvojena u mjesecu ramazanu 8. godine po hidžri.

Kada se dogodila Bitka na Hunejnu?

Bitka na Hunejnu se dogodila u mjesecu ševalu 8. godine po hidžri.

Koji je bio povod Bitke na Hunejnu?

Povod Bitke na Hunejnu je okupljanje nekih oholih plemena koja su odbila islam i izišla u rat s muslimanima.

Koja su najuticajnija plemena sudjelovala u ovoj Bici protiv muslimana i ko je bio njihov vođa?

Najuticajnija plemena u Bici na Hunejnu su bila Hevazin i Sekif. Izišli su pod vođstvom Malika ibn Aufa en-Nasrija.

Koliki je bio broj muslimanske vojkse u Bici na Hunejnu?

Broj muslimanske vojske u Bici na Hunejnu je bio dvanaest hiljada boraca.

Šta je razlog povlačenju muslimana i bježanju u toku ulaska u dolinu Hunejn?

Muslimani su iznenađeni vojskom Malika ibn Aufa, koji se sakrio u klancu Hunejna i dočekao ih strijelama. Neprijateljska vojska u jednom mahu, poput jednog tijela, navali na muslimane. Većina muslimana se, uplašivši se ujedinjenog i iznenadnog napada, razbježa.

Izvor: 250 pitanja i odgovora o životopisu Allahovog Poslanika, Muhammeda, a.s.

Autor: Nesiba Mahmud Talib

Pripremila: Adela Hebibović