Šta je uradio Allahov Poslanik, a.s., drugog dana po osvajanju Mekke?

Allahov Poslanik, a.s., se govorom obratio ljudima, zatim uzeo prisegu stanovnika Mekke. Prvo su prisegu dali ljudi, a poslije i žene. Svi su mu dali prisegu na poslušnost i pokornost.

Koliko dana je Allahov Poslanik, a.s., ostao u Mekki nakon njenog osvajanja i šta je u njoj radio?

Allahov Poslanik, a.s., je ostao u Mekki 16 dana, pojašnjavao je načela islama, usmjeravao ljude na Pravi put i naredio lomljenje kipova.

Ko su ashabi koje je Allahov Poslanik, a.s., poslao da sruše najveće kipove Kurejšija?

Allahov Poslanik, a.s., je poslao:

·                    Halid ibn Velida, r.a., da sruši kip El-Uzza,

·                    Amra ibn el-Asa, r.a., da sruši kip Suvaa,

·                    S’ada ibn Zejda el- Ešelija, r.a., da sruše kipa Menata.

Kada je osvojena Mekka?

Mekka je osvojena u mjesecu ramazanu 8. godine po hidžri.

Kada se dogodila Bitka na Hunejnu?

Bitka na Hunejnu se dogodila u mjesecu ševalu 8. godine po hidžri.

Koji je bio povod Bitke na Hunejnu?

Povod Bitke na Hunejnu je okupljanje nekih oholih plemena koja su odbila islam i izišla u rat s muslimanima.

Koja su najuticajnija plemena sudjelovala u ovoj Bici protiv muslimana i ko je bio njihov vođa?

Najuticajnija plemena u Bici na Hunejnu su bila Hevazin i Sekif. Izišli su pod vođstvom Malika ibn Aufa en-Nasrija.

Koliki je bio broj muslimanske vojkse u Bici na Hunejnu?

Broj muslimanske vojske u Bici na Hunejnu je bio dvanaest hiljada boraca.

Šta je razlog povlačenju muslimana i bježanju u toku ulaska u dolinu Hunejn?

Muslimani su iznenađeni vojskom Malika ibn Aufa, koji se sakrio u klancu Hunejna i dočekao ih strijelama. Neprijateljska vojska u jednom mahu, poput jednog tijela, navali na muslimane. Većina muslimana se, uplašivši se ujedinjenog i iznenadnog napada, razbježa.

Izvor: 250 pitanja i odgovora o životopisu Allahovog Poslanika, Muhammeda, a.s.

Autor: Nesiba Mahmud Talib

Pripremila: Adela Hebibović