Allah dž.š.  zabranio je  varanje: "O vjernici, Allaha i Poslanika ne varajte i svjesno međusobno povjerenje ne poigravajte." (El – Enfal 27.)

Prevara je osobina munafika, jer je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Tri su znaka munafika: kada govori laže, kada obeća ne ispuni i kada mu se povjeri iznevjeri." (Buharija, Knjiga o imanu)

 U svemu što se čovjeku da na povjerenje nije dozvoljena prevara, kao što je pronevjera privatnog imetka, naročito imetka jetima, koji se u islamu smatra zulumom, a onome ko to uradi islam prijeti žestokom kaznom, jer Allah dž.š. kaže: "Oni koji bez ikakva prava jedu imetke siročadi, doista jedu ono što će ih u vatru dovesti i oni će u ognju gorjeti." (En – Nisa 10.)

Sa iskrenošću i emanetom se učvršćuje veza među poslovnim partnerima, a kvari se sa prevarom. Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: "Uzvišeni Allah kaže: 'Ja sam treći sa dvojicom partnera sve dok jedan ne iznevjeri drugog, a kada jedan od njih iznevjeri drugog, ja odem od njih." (Hakim, Knjiga o trgovini)

Velik je grijeh iznevjeriti prilikom iznošenja mišljenja, davanja fetve i savjeta, zbog toga nas Allahov Poslanik s.a.v.s. podstiče da govorimo istinu, a ko skrene od toga, on je iznevjerio Allaha i  Poslanika s.a.v.s.. Od primjera ove vrste varanja je davanje fetve bez znanja, jer Allahov Poslanik s.a.v.s. kaže: "Ko da fetvu bez znanja, grijeh onog koji radi po njoj pada na onog koji je dao fetvu. Ko posavjetuje svoga brata nekim savjetom znajući da mu je bolje nešto drugo, prevario ga je." (Ebu Davud, Knjiga o znanju)

Uzvraćanje prevare prevarom nije od upute islama, zato musliman ne treba da vara onog ko ga je iznevjerio, niti da dozvoli da ga varaju, jer Allahov Poslanik s.a.v.s. kaže: "Čuvaj emanet onom ko ti ga je povjerio i nemoj iznevjeriti onog ko te je iznevjerio." (Ebu Davud, Knjiga o najamništvu)

 Pogrešno je uzvraćati grešku istom greškom.

Izvor: Ahlak muslimana – ponašanje i moral svakog muslimana