-          Kada se dogodila Bitka Zatur-Rikaa?

Bitka Zatur-Rikaa se dogodila 7. godine po hidžri, mada postoji mišljenje da se dogodila 4. godine po hidžri, a Allah najbolje zna.

-          Koja je svrha ove Bitke?

Svrha Bitke je bila upozorenje beduinima koji su činili zavjere nad muslimanima i bavili se razbojništvom.

-          Koliki je bio broj muslimanske vojske u Bici Zatur-Rikaa?

Broj muslimanske vojske u toj Bici je bio između 400 i 700 boraca.

-          Kako se završila Bitka Zatur-Rikaa?

Bitka se završila susretom sa skupinama plemena Gatafan i međusobnom dogovoru o obustavljanju borbe.

-          Kada je Allahov Poslanik, a.s., zajedno s ashabima obavio umru ?

Allahov Poslanik, a.s., je umru s ashabima obavio u mjesecu zulk’adetu 7. godine po hidžri.

-          Koliki je bio broj muslimana koji su obavili umru te godine?

Broj onih koji su obavili umru te godine je bio 1.000 muslimana.

-          Koliko dana je Allahov Poslanik, a.s., ostao u Mekki prilikom obavljanja umre?

Allahov Poslanik, a.s., je ostao u Mekki 3 dana.

-          Zašto je Umretul-kada (naknadna Umra) nazvana ovim imenom?

Nazvana je ovim imenom zato što je ona bila dug još od ugovora na Hudejbiji.

-          Kada se dogodila Bitka na Mu'ti?

Bitka na Mu'ti se dogodila u mjesecu džumadel-ula 8. godine po hidžri.

-          Koji je povod Bitke na Mu’ti?

Razlog Bitke je bio napad Šurahbila ibn Amra el-Gassanija na mjesto El-Belka, koje se nalazi u jugoistočnom dijelu Jordana, ubistvo izaslanika Allahovog Poslanika, a.s., Harisa ibn Umejra el-Ezdija.

-          Koliki je bio broj muslimanske vojske u Bici na Mu’ti, a koliki Rimljana i njihovih saveznika?

Broj muslimanske vojske je bio 3.000, a Rimljana i njihovih saveznika 200.000 boraca.

-          Ko je bio na čelu muslimanske vojske u Bici na Mu‘ti?

Na čelu muslimanske vojske u toj Bici je bio Zejd bin Haris, r.a. Nakon njegove pogibije, zamijenio ga je Džafer ibn Ebi Talib, r.a. Poslije njegove pogibije zamijenio ga je Abdullah ibn Revaha, r.a., koji je, također, poginuo.

Izvor: 250 pitanja i odgovora o životopisu Allahovog Poslanika, Muhammeda, a.s.

Autor: Nesiba Mahmud Talib

Pripremila: Adela Hebibović