-          Šta je Allahov Poslanik, a.s., odgovorio izaslanicima Kurejšija?

Allahov Poslanik, a.s., je zahtijevao od Kurejšija da se dogovore o jednoj od tri stvari:

1.            ako se žele nagoditi i sklopiti primirje, ostavljajući Allahovog Poslanika, a.s., s  narodom i dozvoliti mu da ih poziva u        islam;

2.            ili da prime islam kao ostali;

3.            a ako oni odbiju, ne preostaje im ništa drugo osim ratovanja.

-          Koji je povod prisege Er-Ridvan?

Njen razlog je bio slanje Osmana ibn Affana, r.a., kao izaslanika Allahovog Poslanika, a.s., Kurejšijama, da bi im pojasnio cilj dolaska u Mekku. Kurejšije tom prilikom zarobiše Osmana, r.a., i proniješe se glasine o njegovom ubistvu. Kada to dođe do Allahovog Poslanika, a.s., on zatraži od ashaba, r.a., da mu daju prisegu na osvetu Osmana, r.a.

-          Koliko je muslimana ostalo na Hudejbiji?

Muslimani su na Hudejbiji ostali 10-ak dana, a kaže se i 20 noći.

-          Koje su uvjete postavili Kurejšije u ugovoru primirja s muslimanima?

Uvjet Kurejšija je bio da se Allahov Poslanik, a.s., vrati te godine kući i ne uđe u Mekku kako Arapi ne bi govorili da je Muhamed, a.s., nasilno ušao u Mekku.

-          Koji su paragrafi primirja oko kojih su se muslimani dogovorili s Kurejšijama?

Paragrafi Hudejbijskog primirja su:

1.  Povratak Allahovog Poslanika, a.s., u Medinu i ne ulazak u Mekku te godine, već sljedeće.

                      2. Ko želi sklopiti ugovor s Allahovim Poslanikom, a.s., može to uraditi, a ko želi ugovor s Kurejšijama može                           to uraditi.

                      3. Ko napusti ugovor Kurejšija i dođe Allahovom Poslaniku, a.s., dužan ga je vratiti Kurejšijama; a ko                           napusti ugovor Allahovog Poslanika, a.s., i dođe Kurejšijama nema mu povratka.

                      4. Zaustavljanje ratovanja među dvjema zavađenim stranama u periodu od 10 godina.

-          Ko je bio ashab kog je Allahov Poslanik, a.s., vratio mušricima nakon njegova primanja islama poslije Hudejbijskog primirja?

To je bio uvaženi ashab Ebu Bešir Utbe bin Usejjed, r.a., koji bježeći iz mušričkog zatvora ide u Mekku, i pristupa Allahovom Poslaniku, a.s., u Medini.

-          Koji je korak uslijedio nakon potpisivanja primirja Allahovog Poslanika, a.s., s Kurejšijama?

Drugi korak koji je uslijedio nakon primirja jeste slanje pisama kraljevima i vođama plemena i njihovo pozivanje u islam.

-          Zašto je Allahov Poslanik, a.s., načinio sebi poseban pečat, i kakvog oblika je bio?

Zato što je Allahov Poslanik, a.s., znao da kraljevi ne primaju nikakve dopise ako nisu opečaćeni, pa je sebi napravio srebrni prsten unutar koga je uklesano "Muhamed Resulullah” (Muhammed, Allahov poslanik). Taj prsten je Allahovom Poslaniku, a.s., služio kao pečat kojim je ovjeravao dokumenta.

 Izvor: 250 pitanja i odgovora o životopisu Allahovog Poslanika, Muhammeda, a.s.

Autor: Nesiba Mahmud Talib

Pripremila: Adela Hebibović