-          Koji je razlog opkoljavanja plemena Benu Kurejza?

Razlog je bio kršenje sporazuma koji su sklopili s muslimanima i savez s mušricima protiv muslimana u Bici El-Ahzab.

-          Koliki je bio broj muslimanske vojske koja je izišla s Allahovim Poslanikom, a.s., opkoliti Benu Kurejz?

Broj muslimanske vojske koja je izišla opkoliti Benu Kurejz je bio 3.000 boraca.

-          Kako se završila Bitka Benu Kurejza?

Predajom plemena Benu Kurejze i stavljanjem pod sud Allahovog Poslanika, a.s.

-          Koji je ashab sudio Jevrejima iz plemena Benu Kurejza i na koji način?

To je bio Sad ibn Muaz, r.a., koji je ljudima presudio na smrt, a njihove porodice zarobio i razdijelio njihov imetak. Ova presuda je bila shodna jevrejskoj svetoj knjizi.

-          Koliki je bio broj šehida i broj ubijenih Jevreja u Bici Benu Kurejza?

Broj šehida je bio 2, a ubijenih Jevreja između 600 i 700 ljudi.

-          Koja kuranska sura govori o bitkama El-Ahzab i Benu Kurejza?

Kur’anska sura koja govori o ovim bitkama je El-Ahzab.

-          Koju od žena je Allahov Poslanik, a.s., oženio nakon naredbe Uzvišenog Allaha?

To je bila majka pravovjernih, Zejneb bint Džahš, r.a.

-          Kako se zvala majka pravovjernih Zejneb, r.a.,prije nego joj je Allahov Poslanik, a.s., promijenio ime?

Zvala se je Berre.

-          Kako se zvao ashab koji je oženio Zejneb, r.a., prije nego se razveo s njom i prije ženidbe Allahovog Poslanika, a.s., s njom?

Ashab se zvao Zejd bin Haris, r.a.

-          Kako se zvala majka pravovjernih za koju je Allahov Poslanik, a.s., rekao da je najdarežljivija među majkama pravovjernih?

Zvala se Zejneb bint Džahš, r.a. Bila je najdarežljivija zato što je radila i udjeljivala sadaku.

-          Koja je mudrost udaje Zejneb bint Džahš za Zejd ibn Harisa, a zatim da ga Allahov Poslanik, a.s., naredbom Uzvišenog Allaha razvede od nje, te se nakon toga njome oženi?

Mudrost toga je poništavanje običaja koji je vladao u predislamskom periodu, a taj običaj je prisvajanje tuđe djece. Zejd bin Haris je bio rob Allahovog Poslanika, a.s. Zatim ga je Allahov Poslanik, a.s., oslobodio i usvojio. Ljudi su ga počeli zvati Zejd bin Muhammed, nakon čega ga je Allahov Poslanik, a.s., oženio s Zejneb bint Džahš r.a., a zatim je Zejd razveo i njom se oženio Allahov Poslanik, a.s., uz naredbu Allaha, dž.š., pa su mušrici govorili: ”Muhammed se oženio ženom svoga sina!” Mudrost je i u dokidanju običaja po kojem se nije smjelo i moglo oženiti raspuštenicom usvojenog sina.

-          Koji je razlog Bitke Benu Lihjan?

Razlog ove Bitke je zločin Benu Lihjana koji su ubili 10 ashaba u bunaru Er-Redžii.

-          Kada se dogodila Bitka Benu Lihjan i koliki je bio broj muslimanske vojske u njoj?

Bitka Benu Lihjan se dogodila 6. godine po hidžri, a broj muslimanske vojske je bio 200 boraca.

Izvor: 250 pitanja i odgovora o životopisu Allahovog Poslanika, Muhammeda, a.s.

Autor: Nesiba Mahmud Talib

Pripremila: Adela Hebibović