"Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas, a koja nije, prije nego što je damo, zapisana u Knjizi, ‐ to je Allahu, uistinu, lahko" (El‐Hadid, 22). Pera su se osušila, Knjiga je sklopljena, stvari

su određene i sudbine zapisane. Reci: 'Dogodit će nam se samo ono što nam Allah odredi, On je Gospodar naš.'" (Et‐Tevba, 51). Ono što te je snašlo nije te moglo mimoići, a ono što te je mimoišlo nije te moglo snaći.

Ako se ovo uvjerenje ugnijezdi u tvojoj duši i osjećajima, kušnju ćeš doživljavati kao dar, patnju kao blagodat i sve događaje kao znakove Allahove ljubavi jer koga Allah, dž.š., voli, On ga iskušava. U ovom slučaju neće te obuzimati nemir zbog bolesti, skore smrti, novčanih nedaća ili gubitka doma. Tako je Stvoritelj odredio, takva je sudbina propisana. To je Alla‐hov izbor kojim si stekao nagradu i kojim su ti grijesi izbrisani. Neka su radosni oni koje snalaze nedaće, pa se oni strpe i zado‐voljni su odredbom Onoga Koji daje i uzima. "On neće biti pitan za ono što radi, a oni će biti pitani." (El‐Enbija, 23)

Sve dok ne povjeruješ u Božije određenje, kada i kader, tvoji se živci neće smiriti, tvoja duša uspokojiti niti slutnje napustiti tvoje grudi. Pera su već napisala ono što će te snaći, zato neka ti se duša ne žalosti. Ne misli kako si baš ti mogao učiniti da se zid ne sruši, da se voda prospe, vjetar da ne zapuše i staklo da ne pukne. Ma koliko mi to htjeli, to nije tačno. Ono što je određeno desit će se i zapisano će se ostvariti. "Pa ko hoće ‐ neka vjeruje, a ko hoće — neka ne vjeruje!" (El‐Kehf, 29)

Prepusti se sudbini prije nego što te pregazi vojska bijesa, kuknjave i pogrde. Priznaj kada i kader prije nego što te preplavi bujica pokajanja. Zato, budi smiren kada sve poduzmeš i učiniš, a desi se ono od čega si strepio, jer se to trebalo desiti. I nikad ne reci: "Da sam uradio ovako, bilo bi tako. I kaži: 'Ono što je Allah odredio bilo je.'"

Izvor: ''Ne tuguj – Aid El-Karni''