Allah dž.š. je naredio  iskrenost, rekavši: "O vjernici, bojte se Allah i budite s onima koji su iskreni." (Et – Tevbe 119)

 Iskrenost obuhvata sve stvari čovjeka i čitav njegov život, ne prima mu se ni riječ, ni djelo, niti nijjet osim sa iskrenošću.

Imamo divan primjer u Ebu Bekru r.a. kada je Vjerovjesnik s.a.v.s. obavijestio o događaju Isra' (noćnog putovanja), istog momenta je pojerovao Poslaniku s.a.v.s. rekavši, za razliku od ostalih: "Tako mi Allaha, ja mu vjerujem u stvarima koje su nevjerovatnije od ovih."

Istinoljubivost u riječima i djelima se ostvaruje onda kada budu iskrena i valjana. Iskrenost je da bude samo radi Allaha, a valjanost je da se podudera sa šerijatom. Pa je tako djelo po svojoj vanjštini ispravno ako se slaže sa onim s čime je došao Poslanik s.a.v.s., a u svojoj unutrašnjosti ako je urađeno samo radi Allaha.

Uzvišeni Allah daje bereket istinoljubivom trgovcu u njegovoj prodaji i trgovini, a uništava bereket trgovcu koji laže, mimo grijeha kojeg stiče laganjem. Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: "Prodavač i kupac imaju pravo izbora (da prihvate ili odbiju trgovinu) sve dok se ne raziđu. Imat će bereketa u svojoj trgovini ako budu iskreni i navedu mahane robe (ako ih ima), a ako budu skrivali mahane i lagali bit će im uništen bereket trgovine." (Buharija i Muslim)

Iskrenost se postiže vježbanjem, u tajnosti i javnosti, a naročito u mladosti, čime se ostavlja veli trag i zadobijaju pohvalna svojstva koja donose dobro i na ovom i na onom svijetu. Dovoljna je čast iskrenom vjerniku da se opiše kao istinoljubiv kod svoga Gospodara i da time uživa ugled kod Njega. Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: "Budite iskreni, zaista, iskrenost vodi ka dobročinstvu, a dobročinstvo vodi u Džennet, i čovjek će neprestano govoriti istinu i nastojati da bude iskren sve dok ne bude zapisan kod Allaha da je iskren. Čuvajte se laži, zaista, laž vodi ka griješanju, a griješenje u vatru, i čovjek će neprestano lagati i nastojati da laže sve dok ne bude zapisan kod Allaha da je lažljivac."  (Muslim)

Izvor:  Ahlak muslimana – ponašanje i moral svakog muslimana

Grupa autora, Rijad  2010.godine