Hvaljenje i uzdizanje nad drugima veoma često se manifestira našim jezicima. To su osobine koje su prezreli Allah i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,. Allah Uzvišeni to jasno napominje kada kaže: "On dobro zna sve o vama, otkad vas je stvorio od zemlje i otkad ste bili zameci u utrobama majki vaših; zato se ne hvališite bezgrešnošću svojom – On dobro zna onoga koji se grijeha kloni." (En-Nedžm, 32)
Svaka vrsta hvalisavosti i oholosti, čime se uzdiže iznad drugih, zabranjena je. Allah takve ne voli. On kaže: "I, iz oholosti, ne okreći od ljudi lice svoje i ne idi zemljom nadmeno, jer Allah ne voli ni gordog ni hvalisavog." (Lukman, 18)
Oholost i hvalisanje dovelo je Iblisa do kufra i Allahovog prokletstva. On se nije pokorio Ademu, alejhis-selam, zbog svoje obijesti, hvalisavosti i uzdizanja nad drugim ljudima. Allah o tome jasno kaže: "A kad rekosmo melekima: Poklonite se Ademu!, oni se pokloniše, ali Iblis ne htjede, on se uzoholi i postade nevjernik." (El-Bekare, 34)
Budući da su svi ljudi nastali od zemlje i da su svi bili zameci u utrobama svojih majki, onda niko nema prednost nad drugim. Zbog toha Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poučava vjernike da jedni prema drugima budu skromni i da se međusobno jedan nad drugima ne uzdižu. U predaji Ijada bin Himara, radijellahu anhu, on savjetuje: Allah Uzvišeni mi je objavio da budete ponizni jedni prema drugima tako da ne činite nasilje jedni drugima i da se mežusobno jedan nad drugima ne uzdižete. (Muslim)
Koliko je skromnost prema muslimanima lijepa osobina, najbolje će ilustrirati primjeri naših časnih prethodnika. Hasan El-Basri kaže: Skromnost je da izađeš iz svoje kuće i koga god sretneš od muslimana da ga smatraš boljim od sebe.
Jedan čovjek vidio je drugog čovjeka kako se na svome konju oholo ponaša za vrijeme obavljanja hadždža, dok njegove sluge razgone narod ispred njega, kako bi on prošao. Nakon toga, on je tog čovjeka vidio u Bagdadu, kako bos, čupav i zapušten hoda, pa ga je upitao: Šta se dogodilo sa tobom?, a on mu odgovori; Ja sam se na mjestu gdje ljudi treba da budu skromni oholio i uzdizao, pa me Allah, na mjestu gdje se ljudi uzdižu, ponizio.
Hvalisanje, uzdizanje i oholjenje često se manifestiraju jezikom. Znajući za drastično rigorozan stav islama prema tim osobinama, treba da se trudimo i u svojoj svakodnevnici izbacimo ili minimiziramo ove loše osobine.
 
 (Jezik – mač sa dvije oštrice, dr. Šefik Kurdić)