Svađa obično nastaje kao pretjerivanje u govoru kako bi se ostvarila materijalna ili neka druga korist. Znajući u kakve neugodnosti svađa može dovesti neku osobu, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je to posebno isticao i na to itekako upozoravao. U predaji Aiše, radijellahu anha, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, jasno naglašava: Allahu je najmrži žestoki svađalica.

Svađa izraste iz nadmetanja i rasprave. Naime, osoba koja osjeti da ga je druga osoba nadvladala, obićno se prepušta svađi. Često svađa, nažalost, dovede do nesagledivih negativnih posljedica, što jasno govori o našoj obavezi da svoj jezik pokušamo udaljiti od ove aktivnosti koja lahko može devalvirati naša brojna pozitivna dostignuća.