Negativne posljedice djelovanja našeg jezika mogu se manifestirati u ponižavanju, uznemiravanju, podrugivanju i ismijavanju drugih. Treba se truditi da naš govor oslobodimo od spomenutih negativnih osobina. Allah Uzvišeni jasno zabranjuje takvu vrstu odnosa prema drugima, rekavši: "O vjernici, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju, možda su oni bolji od njih, a ni žene drugim ženama, možda su one bolje od njih. I ne kudite jedni druge i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima! O, kako je ružno da se vjernici spominju podrugljivim nadimcima! A oni koji se ne pokaju – sami sebi čine nepravdu!" (El-Hudžurat, 11)

Uznemiravanje i vrijeđanje vjernika posebno je naglašeno kao težak grijeh. Allah Uzvišeni o tome veli: "A one koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ne zaslužuju, tovare na sebe klevetu i pravi grijeh!" (El-Ahzab, 58)

Druge osobe mogu biti uznemiravane na razne načine. Najčešće se to čini jezikom. Posebno se u hadisima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, naglašava opasnost uznemiravanja komšija. Tako u hadisu koji prenosi Ebu Hurejre, radijellahu anhu, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, precizno napominje: "KO vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka ne uznemirava svoga komšiju." (Buhari i Muslim)

U jednoj Buharijinoj predaji, koju prenosi Ebu Šurejh, radijellahu anhu, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je tri puta izgovorio zakletvu: Allaha mi, neće vjerovati!, pa je na pitanje ashaba: A ko to, Allahov Poslaniče?, odgovorio: Onaj čiji komšija nije siguran od njegovog uznemiravanja!

Ebu Hurejre, radijellahu anhu, prenosi da je neki čovjek došao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, žaleći se na komšiju koji ga je uznemiravao. To je činio dva ili tri puta. Nakon što je uznemiravanje potrajalo, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je tom čovjeku savjetovao da iznese stvari iz svoje kuće i ostavi ih pored puta. Kada je to uradio, ljudi su se raspitivali za razlog, pa kada su saznali, proklinjali su njegovog komšiju, nakon čega mu je taj komšija došao i rekao mu: Vrati svoje stvari! Od mene nećeš doživjeti više ništa što ćete uznemiriti. (Ebu Davud)

Posebno, opet, treba voditi računa da ni jezikom ne uznemirimo i ne uvrijedimo osobu koja voli Allaha i koju Allah voli. Dakle, radi se o krajnje pobožnim i bogobojaznim osobama. Ebu Hurejre, radijellahu anhu, prenosi hadisi-kudijju u kojoj Poslanik islama, sallallahu alejhi ve sellem, najavljuje Allahov rat takvim osobama. On kaže: Allah Uzvišeni je rekao: "Ko uznemiri Moga pravog roba (evliju), Ja ću mu najaviti rat!!!"

Analizirajmo: koliko mi koristimo svoj jezik u ponižavanju, uznemiravanju, podrugivanju i ismijavanju drugih osoba?