Ukoliko se u jednom društvu nađu tri osobe, onda je dvjema osobama zabranjeno sašaptavanje u prisustvu treće. To se temelji na hadisu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji prenosi Abdullah b. Omer, radijellahu anhu,: Ako se nađu tri osobe, neka se, onda, dvije osobe ne sašaptavaju u prisustvu treće.

U predaji Ibn Mesu'uda, radijellahu anhu, koju bilježe Buhari, Muslim, Tirmizi, Ebu Davud i Ibn Madže, isti autori koji bilježe i prethodno predanje Abdullaha b. Omera, radijellahu anhu, pojašnjava se da će treću osobu sašaptavanje ražalostiti.

Pojašnjavajući tu situaciju Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u predajama koje smo citirali, zabranjuje sašaptavanje dvojice u prisustvu trećeg, sve dok se skupina ne poveča. Kada bude više ljudi, onda ta zabrana prestaje važiti. To vidimo iz Ebu Davudove predaje u kojoj Ebu Salih pita Ibn Omera, radijellahu anhu,: A šta ako budu četvorica? On je odgovorio: Onda nema smetnje!

To je i logično, jer će uvijek treća osoba misliti da druge dvije osobe nešto o njoj govore ili joj spremaju nešto što će se negativno na nju odraziti.

To se jasno nazire u Tirmizijevoj predaji: Sašaptavanje dvojice u prisustvu treće osobe, uznemirava vjernika, a Allah Uzvišeni ne voli takvo uznemiravanje!