POSTOJE ČETIRI RUKNA IMANA:
 
1- Vjerovanje u postojanje Allaha, dželle ve 'ala, - vjerovanje u Allaha;
2- Vjerovanje u Njegov rububijjet (gospodarstvo),
3- vjerovanje u uluhijjet (Allahovu jednoća u obožavanju), i
4- vjerovanje u Allahova lijepa imena i savršena svojstva.
 
Iz ovoga proizlazi da nevjerovanje u jedan od navedenih ruknova ukazuje na nepotpunost imana u Allaha, subhanehu ve te'ala, jer vjerovanje u Allaha obuhvata sva četiri navedena principa. Dakle, onaj ko negira postojanje Allaha, ne smatra se vjernikom, a ni onaj ko negira Allahov rububijjet (gospodarstvo) nije vjernik, onaj ko negira Allahov uluhijjet (Allahovu jednoću u ibadetu), ni takav nije vjernik, onaj ko negira Allahova lijepa imena i savršena svojstva, također nije vjernik.