a

Nakon mjesec danan boravka u Medini, Amina odluči da se vrati u Mekku. U povratku posjetiše mezar Muhammedovog oca. Njegova majka Amina se iznenada razboli i nedugo preseli na Ahiret. Umrla je u El-Ebvau, mjestu između Mekke i Medine. Tako Muhammed, alejhis-selam, u svojoj šestoj godini života ostade i bez majke. Nakon povratka u Mekku, brigu o njemu preuze djed Abdulmuttalib.

 

 

Mapa Poslanikovog
s.a.v.s.  kretanja

mm