POSJETA OČEVOM MEZARU

 

TEAJT put20082211le5Za veoma kratko vrijeme Muhammedovo ime proširilo se okolo od usta do usta. Svako ko bi ga ugledao bio je zadivljen. Svugdje se pričalo o njegovoj pažljivosti i lijepom odgoju.

Muhammed je već imao šest godina. Sretno je provodio dane u svojoj kući u Mekki, uživajući u svakom trenutku boravka pokraj majke. Jednog dana, Amina odluči da zajedno sa svojim sinom otputuje u posjetu svojoj rodbini u Medini. Ujedno, imala je silnu želju da njezin sin posjeti i mezar svoga oca. I Ummu Ejmen, Muhammedova dadilja, trebala je poći s njim.

Za par dana krenuli su na daleki put. Muhammed je bio veoma radostan i uzbuđen što će upoznati svoje daidže i vidjeti očev mezar. Danima su putovali na kamilama i na kraju stigli do Medine.

Medina je bila prelijepa. Grad sav u zelenilu. Smjestili su se u kući Muhammedovog daidže. Sva rodbina se iskupila da vidi i pomiluje prekrasnog dječaka.

Amina sa sinom Muhammedom posjeti mezar svog muža Abdullaha. Spominje se da je bio dobar čovjek, ali nije zapamtio da vidi svog sina Muhammeda.