POSJETA OČEVOM MEZARU

 

TEAJT put20082211le5Za veoma kratko vrijeme Muhammedovo ime proširilo se okolo od usta do usta. Svako ko bi ga ugledao bio je zadivljen. Svugdje se pričalo o njegovoj pažljivosti i lijepom odgoju.

Muhammed je već imao šest godina. Sretno je provodio dane u svojoj kući u Mekki, uživajući u svakom trenutku boravka pokraj majke. Jednog dana, Amina odluči da zajedno sa svojim sinom otputuje u posjetu svojoj rodbini u Medini. Ujedno, imala je silnu želju da njezin sin posjeti i mezar svoga oca. I Ummu Ejmen, Muhammedova dadilja, trebala je poći s njim.

Za par dana krenuli su na daleki put. Muhammed je bio veoma radostan i uzbuđen što će upoznati svoje daidže i vidjeti očev mezar. Danima su putovali na kamilama i na kraju stigli do Medine.

Medina je bila prelijepa. Grad sav u zelenilu. Smjestili su se u kući Muhammedovog daidže. Sva rodbina se iskupila da vidi i pomiluje prekrasnog dječaka.

Amina sa sinom Muhammedom posjeti mezar svog muža Abdullaha. Spominje se da je bio dobar čovjek, ali nije zapamtio da vidi svog sina Muhammeda.

Mapa Poslanikovog
s.a.v.s.  kretanja

mm