DAN POKRAJ SVOJE MAJKE

pablo-picaso-majka-i-dijeteMuhammed je bio napredno i ljupko dijete. Prijale su mu sve te godine provedene na planini. Odrastao je sasvim zdravo i bez bolesti. Sada je bio u toplom krilu svoje majke. Kao da je njegovim dolaskom cijelu kuću ispunila posebna svjetlost. Svi su ga neizmjerno voljeli. Mati, djed, tetke, amižde. Igrao bi se sa svojim najmlađim amidžom Abbasom. Bili su približno istih godina pa su se dobro slagali.

Muhammed je stalno pomagao svojoj majci u kućnim poslovima. Nije mu bilo drago da mu se mati umara i sekira. Zaista je on bio jedno prekrasno dijete. I amini je bilo pomalo čudno što njezin sin toliko insistira na čistoći.

Bio je. Također, veoma pažljiv i uljudan. Uvijek je govorio istinu. Prezirao je laž. Jednostavno, bio je krajnje lijepog odgoja.

I mekkanska djeca su ga, kao ona iz Badije, izuzetno voljela. Takmičili su se da se s njim igraju. Nikada Muhammed nije pravio razlike među svojim drugovima. Jednako se igrao sa svima njima. Bili oni bogati ili siromašni, ružni ili lijepi.

Mapa Poslanikovog
s.a.v.s.  kretanja

mm