DIJETE ZA MUŠTULUKA
 
Muhammed, ljepotan nad ljepotanima, rastavljao se sa Mekkom. Njegova pomajka i njezin muž poveli su ga prema planini. Brinuli su se kako li će im biti na putu. Put je bio dug, njihovo magare neugledno, a deva bez mlijeka. U tim mislima oni su otpočeli svoje putovanje. Nakon izvjesnog vremena, napravili su pauzu za odmor.
Mala djeca moraju piti mnogo mlijeka kako se ne bi razboljela. A da bi mogla imati mlijeka, i Halima se morala dobro hraniti. Ali gdje da tokom putovanja nađe dovoljno hrane i mlijeka za sebe? Eh, koliko bi bila sretna kada bi njezina stara i oronula deva mogla davati mlijeka!
Tokom te pauze, Halimin muž Haris priđe devi da izmuze mlijeka. Makar ga i malo bilo, on bi bio zadovoljan. Ali, šta će vidjeti? Iz devinih sisa mlijeko je samo curilo! Odmah je uzeo posudu i počeo musti. Ubrzo se posuda napuni do vrha. S ushićenjem se obrati svojoj ženi: „Halima, izgleda da je ovo dijete baš hairli!“
Halima, pogledom punog nade, okrenu glavu prema djetetu i reče: „To mi je i bila želja:“
Sada su do mile volje ispijali devino mlijeko. Fino smjestiviši dijete, nastaviše svoje putovanje, puni nade i veoma sretni.
Na putu su primjetili još jednu čudnu pojavu: njihov magarc kao da uopće nije dio onaj koji je u dolasku u Mekku jedva hodao. Sada je tako brzo grabio naprijed! Kao da je htio da malog musafira na svojim leđima čim prije donese do odredišta!
Koliko li je promjena odjednom!
Halimi obilato nadođe mlijeko, stara deva najzad poče davati mlijeko, a iznemogli magarac očeliči. Koji li je razlog za sve ovo? Naravno, to je bilo zato što su sa sobom poveli dijete koje će kasnije biti veliki Božiji poslanik-Muhammed s.av.s. 
Tada ovo niko nije znao!