KABA - BISER SVIJETA

13Najzad, približio se dan dolaska Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na ovaj svijet.  Upravnik Mekke je bio Abdulmutalib, potomak Ibrahima, alejhis-selam. On će imati čast da postane djed našeg poslanika. Abdulmutalib je strašno volio Kabu i sve je činio kako bi se ona na najbolji način čuvala. Posebnu pažjnu usmjeravao je prema posjetiocima Kabe.

Kaba je za mnoge ljude bila sveta. Ona je bila prvo mjesto obredoslovlja na ovom svijetu. Biser svijeta! Ovu svetu građevinu, na Allahovu zapovijed, napravio je prvi čovjek na zemlji i prvi božiji poslanik, Adem, alejhis-selam. Nakon više stotina godina zidovi Kabe su oronuli. Zato Uzvišeni Gospodar  naređuje Ibrahimu, alejhis-selam, i njegovome sinu Ismailu da iznova izgrade Kabu. Predhodno, Allah ih je obavijestio da je Kabu odredio za mjesto ljudskog okupljanja i njihovog ibadeta, i da je njihova obaveza pozivati ljude Kabi.

Od tada ljudi pokazuju veliko poštovanje prema Kabi. Ipak, vremenom je svijet zaboravio i udaljio se od vjere ibrahimovske te počeo obožavati kipove.  Međutim, i tada značaj Kabe u njihovim očima nije bio umanjen. Bilo je mnogo onih koji su iz udaljenih krajeva često dolazili u Mekku da posjete Kabu.

Ovakva pažnja i ljubav prema Kabi uznemiravala je loše pojedince. Najokrutniji među njima je bio Ebreha, namjesnik Jemena. On je htio da ljude u potpunosti odvrati od posjećivanja Kabe i u tu svrhu dao je da se izgradi ogromna crkva prekrivena zlatom. Pozivao je ljude u nju i govorio im da od sada sve obrede trebaju obavljati u toj crkvi.

Vrijeme je prolazilo ali niko nije išao u Ebrehinu crkvu. Jednostavno, ljudi nisu mogli odustati od Kabe. To je naljutilo Ebrehu i on odluči da sruši Kabu. Odmah je započeo pripreme za svoj plan....

{gallery}kaba{/gallery}